Om Frank Thorsen

Frank Thorsen, født 1947 i Larvik, er pensjonert maskinsjef som debuterte med romanen “Sjøsprøyt og Brylkrem” høsten 2016. En sjøroman med historier basert på virkelige hendelser.


Om Sjøsprøyt og Brylkrem

Med bakgrunn fra sjøen gjennom mer enn 40 år, ønsker jeg å fortelle om hvordan det var å seile i tiden som for norsk skipsfart kalles for “gullalderen”, med norske mannskaper ispedd noen spanjoler og noen andre nasjonaliteter.

“Sjøsprøyt og Brylkrem” er en roman med historier fra virkeligheten som til viss grad er lett oppspritet og en anelse overdrevet. Historiene er enten selvopplevd eller opplevd av mine medseilere, men båtens navn og alle personer om bord er fiktive. Selv om alle navn er fiktive, vil det finnes fornavn som er like, og jeg har selvsagt hatt personer i tankene når jeg har beskrevet mannskapene på M/T Viksfjord. Noen lesere som jeg seilte sammen med på den tiden, vil kunne kjenne igjen historier og kanskje noen av personene som jeg har diktet opp.

Bestill boka

Boka kan bestilles ved å sende en melding på Facebook, eller sende en e-post til frank@thorsen.pm.

Boka koster 300,- + porto.